Rady a tipy

 
 
 
 
aaaaaanmastellone.jpg aaaboardee_nivo.jpg aabradas_nivo.jpg boxproplast.jpg Nadrze11.jpg Nivo_IBO.jpg Nivo_rato.jpg symbiomnivo.jpg
 
 

Pestovanie viniča s mykorhíznymi hubami

             Už od najstarších čias je človek silne spätý s okolím a s prírodou v ktorej žije.  Staráme sa o záhrady a parky, staráme sa o vyrastené stromy, zakladáme sady, lesy alebo vinice, každý podľa svojich predstáv.

             Málokto však ale vie, že všetka zeleň, ktorú okolo seba máme, bola pred miliónmi rokov prenesená z mora na súš vďaka mykorhíznym hubám, ktoré sa od tej chvíle stali dôležitým spojencom pre 90% všetkých rastlín.
Rastliny prijímali živiny z pôdy, ktorá vtedy ešte nebola kontaminovaná ťažkými kovmi alebo inými toxíny. V príjme živín sa rastliny spoliehali na mykorhízne huby, s ktorými od svojho začiatku žili v symbióze. Mykorhízne huby pomohli rastlinám adaptovať sa na suchozemské prostredie a pomáhajú im dodnes.


            Bohužiaľ človek  snahou o premenu prírody k svojmu obrazu, svojím neuváženým konaním a nadmerným používaním chemických prípravkov, životné prostredie zmenil a  narušil prirodzený kolobeh, ktorý fungoval po tisíce rokov. S túžbou po maximálnom úžitku a prospechu začal zabúdať na prirodzené spolužitie jednotlivých druhov a dosiahol tak elimináciu ich spolupráce.

K obdobnému vytesnenie došlo aj v prípade mykorhíznych húb. V súčasnej dobe by sme týchto prirodzených pomocníkov rastlín v našich pôdach hľadali márne.

            Sme radi, že v poslednom čase sa  pri pestovaní rastlín stále viac uplatňuje návrat k tradičným a šetrným prístupom našich predkov a tento trend sa prejavuje aj vo vinárstve.

 

Mnoho pestovateľov viniča už obmedzuje používanie chemických prípravkov, buď za účelom ochrany životného prostredia, alebo z dôvodu prechodu na organickú produkciu, alebo skrátka z dôvodu zdravšieho a menej chemického pestovania a výroby vína. Ak je jedným z cieľov vinára zníženie chemických hnojív pri zachovaní, či dokonca zvýšení výnosu, je použitie mykorhíznych húb riešením pri vysádzaní nových viníc.

            Čo je teda mykorhíza?
            Mykorhíza je obojstranne prospešný vzťah medzi rastlinou a mykorhíznou hubou. Obojstranný preto, lebo rastlina dodáva hube energetické zdroje získané fotosyntézou, naopak huba odovzdáva rastline minerálne látky. Kolonizácia koreňov mykorhíznymi hubami  pozitívne ovplyvňuje rast a zdravotný stav hostiteľských rastlín, čo sa prejavuje zvýšeným príjmom živín, odolnosťou proti stresovým faktorom v čase presádzania, vyššou odolnosťou voči chorobám, lepším znášaním období sucha. Mykorhízne huby pomáhajú rastline v prípade, ak pôda obsahuje ťažké kovy, kedy ich huby na seba naviažu, ale neodovzdajú rastline. V  neposlednom rade rastliny vykazujú vyššiu odolnosťou voči patogénom.

            Mykorhízne huby vytvoria sieť vlásočníc v pôde a tým spevňujú okolitý terén, čo má výrazný proti erózny efekt, užitočný hlavne pri pestovaní vo svahoch.   Koreňový systém rastlín nech je akokoľvek veľký, nikdy nemôže dosiahnuť rozsiahlosti siete mikroskopických vlákien pôdnych húb. Mykorhízne huby sa tak dostanú v pôde aj tam, kam koreň nedočiahne. Z toho vyplýva jednoznačný záver - pri použití mykorhíznych húb pri pestovaní viniča, dochádza k maximálnemu využívaniu a spotrebe všetkých dostupných živín z pôdy.

 

    Mykorhízu tvorí až 90% rastlín. V závislosti na rastline a druhu mykorhízne huby rozlišujeme dva základné typy: endomykorhízne  a ektomykorhízne.


            Najrozšírenejším typom endomykorhíznej symbiózy je arbuskulárna mykorhíza. Ide o mykorhízu, ktorá je charakterizovaná tvorbou vnútrobunkových štruktúr zvaných arbuskuly.

V týchto arbuskulách dochádza k intenzívnej výmene látok a informácií. Pomocou mycélia, ktoré prerastá do vzdialenosti až desiatok centimetrov, sa pri mykorhíznych rastlinách významne zväčšuje absorpčný povrch koreňového systému a čerpanie živín až 700-krát.

Tento druh mykorhízy  vytvára aj vinič.


            Podtypom endomykorhízy je mykorhíza erikoidná, ktorá sa tvorí iba u rastlín  Ericales. Je typická pre kyslé biotopy s nízkym obsahom minerálnych látok v pôde, vysokým pomerom uhlíka a dusíka alebo nízkym pH (napr. vresoviská a rašeliniská). Erikoidné huby produkujú špeciálne enzýmy, ktoré im umožňujú čerpať látky z komplexných organických zdrojov pre rastliny bežne neprístupných, ako napr. peptin, proteíny, chitín.


            Ektomykorhízu tvorí približne 2 000 rastlinných druhov, väčšinou stromov a kríkov.

V našom pásme sa jedná predovšetkým o stromy napr. smreky, jedle, borovice, duby, buky, lipy, atď. Mycélium ektomykorhíznych húb tvorí na povrchu koreňa hubový plášť, ktorý prerastá do medzibunkových priestorov koreňovej kôry a tvoria tzv. Hartigovu sieť. Hýfy (hubová vlákna) sa rozrastajú až do vzdialenosti niekoľkých metrov od povrchu koreňa. Ektomykorhíza je jediný typ mykorhízy, ktorý tvorí plodnice.


            Počas výskumných projektov a testov sa preukázalo, že vďaka aplikácii mykorhízneho prípravku k rastlinám, sa môže  prirodzenou cestou zvýšiť biomasa rastlín, počet kvetov a plodov a rastliny vykazujú vyššiu odolnosť v stresovom prostredí.

 

 Ošetrenie mykorhíznymi prípravkami patrí k novým biotechnológiám, ktoré sa stále viac uprednostňujú pred ošetrením konvenčným. Vďaka prospešným pôdnym hubám sa môže znížiť spotreba priemyselných hnojív bez negatívneho dopadu na kvalitu a zdravie rastlín a kontaminácie spodných vôd.


            V mnohých krajinách prebieha výskum mykorhíznych húb a výsledky sú viac než pozitívne. Vďaka prospešným pôdnym hubám dochádza k vyššej plodnosti, stabilnému rastu, bohatšiemu kvitnutiu, rastlina ľahšie prekonáva stresové situácie. Mykorhíza  znížuje  odumieranie rastlín, prispieva k  lepšiemu zakoreňovaniu  a  má mnoho ďalších prospešných efektov. Rôzne druhy mykorhíznych húb sú určené pre rôzne druhy rastlín. Na slovenskom trhu už existujú prípravky s týmito priateľskými pôdnymi hubami a majú široké uplatnenie. Niektoré z nich majú aj certifikát ekologického pestovania.

Mykorhízne huby sú dlhodobou, úplne prírodnou a efektívnou podporou pre rastliny.


            Aplikácia mykorhíznych prípravkov je jednoduchá, má iba jedinú podmienku a tou je priamy kontakt prípravku s koreňmi rastlín. Najlepšie je prípravky dodávať počas výsadby, alebo pri presádzaní. Je možné ošetriť už aj vysadené rastliny, je však nutné vyhĺbiť otvor ku koreňu a cez ten aplikovať mykorhízny prípravok priamo na koreň.

 

            Veľkým benefitom použitia mykorhíznych húb je fakt, že huby ako živý organizmus žijú na koreni rastliny počas jej celého života. Pre pestovateľa to znamená, že rastlinu ošetrí na začiatku pri výsadbe a je už  o ňu ďalej postarané.


            Základom úspešného pestovania je zdravá pôda, ktorá umožní rastlinám ten najlepší štart. Naši predkovia vedeli, že ak chcú bohatú úrodu, musia svoju pozornosť sústrediť predovšetkým na kvalitu pôdy. V dnešných dňoch, kedy sa k podobnému  prístupu konečne vraciame, musíme vrátiť do prírody a do viníc život, ktorý vďaka priemyselným prípravkom vymizol, či sa značne obmedzil. To, čo by každý pestovateľ mal do pôdy vrátiť, sú práve mykorhízne huby.


            Prečo dodávať mykorhízu k viniču?
            Z vedeckých pokusov a experimentov je dokázané, že rastlina po pridaní mykorhízy vykazuje oveľa lepší a vyrovnanejšie rast počas svojho života. Rastlina je výrazne odolnejšia voči stresovým faktorom, ako je napríklad sucho, nedostatok živín a minerálnych látok v pôde.

Pri rozvinutí mykorhízy pri viniči je preukázané navýšenie účinných látok -antioxidanty, vitamíny, cukry . Tento efekt je daný práve lepším vyživovaním rastliny. Mykorhízu môžeme tiež označiť za faktor ovplyvňujúci prevenciu proti koreňovým hubovým patogénom a parazitom. Vďaka mykorhíznym hubám preukázateľne dochádza k zníženej spotrebe zálievky a hnojenia.

V neposlednom rade dochádza  k rozvinutiu a ku skvalitneniu mikrobiálneho života pôde.
 

            Spôsobov aplikácie mykorhíznych produktov je hneď niekoľko a ako bolo uvedené vyššie, jedinou podmienkou aplikácie je priamy kontakt huby s koreňmi rastlín. Aplikácia môže prebiehať mokrým spôsobom - namáčaním koreňov, alebo suchým spôsobom - nasypaním prípravku priamo do výsadbovej jamy.

            Práve to, že mykorhízne huby dodávajú živiny a vodu v ďaleko väčšej miere, ako je bežné, robí rastlinu silnejšiu a odolnejšiu. Oslabený organizmus tak ako u ľudí je viac náchylný k chorobám a ťažšie zvláda stres a ťažké životné situácie.
Vinič je na tom úplne rovnako. Ak mu zabezpečíme čo možno najlepší základ pre zdravý rast, bude schopný ľahšie prekonať ťažšie obdobia a odmení nás vyššou a zdravšou úrodou .
 

 

 

PREČO PESTOVAŤ VINIČ S MYKORHÍZOU?

 

- lepší a vyrovnanejší rast viniča
- odolnosť voči stresovým faktorom
- znížená mortalita rastlín po výsadbe alebo presadení
- prevencia proti koreňovým hubovým patogénom a parazitom
- navýšenie účinných látok – antioxidanty, vitamíny, cukry
- skvalitnenie a rozvinutie mikrobiálneho života v pôde
- možnosť ošetriť a podporiť rastliny bez použitia chémie
 

Mykorhízne huby v naši zahrade / Proč pěstovat s mykorhíznyma houba

Všetci milujeme svoje záhrady, predzáhradky, balkóny, sady, vinice alebo akýkoľvek kúsok zeme  o ktorý sa staráme. Chceme, aby  kvety najkrajšie kvitli, aby zelenina a ovocie mali najsladšie plody a aby sme svoju záhradu videli zdravú a v plnej kondícii.
 Mnohí už vieme, že používanie mykorhíznych húb pri pestovaní rastlín predstavuje spôsob pestovania  v súlade s prírodou a jej zákonitosťami a umožňuje zvyšovanie výnosov bez použitia chemických  látok.
   Málokto však  vie, že všetka zeleň, ktorú okolo seba máme, bola pred miliónmi rokov prenesená z mora na súš vďaka mykorhíznym hubám, ktoré sa od tej chvíle stali dôležitým spojencom pre 90% všetkých rastlín.
Rastliny prijímali živiny z pôdy, ktorá vtedy ešte nebola znehodnotená civilizáciou. V príjme živín sa rastliny spoliehali na mykorhízne huby, s ktorými od svojho začiatku žili v symbióze. Mykorhízne huby pomohli rastlinám adaptovať sa na suchozemské prostredie a pomáhajú im dodnes.
 Bohužiaľ človek  snahou o premenu prírody svojím neuváženým konaním a nadmerným používaním chemických prípravkov, životné prostredie zmenil a  narušil prirodzený kolobeh, ktorý fungoval po milióny rokov. S túžbou po maximálnom úžitku a prospechu začal zabúdať na prirodzené spolužitie jednotlivých druhov a dosiahol tak elimináciu spolupráce rastlín s mykorhíznymi hubami.
 

 Čo je to  teda mykorhíza?
Mykorhíza je priateľský a obojstranne prospešný vzťah medzi pôdnymi hubami a rastlinou, ktorý vymyslela sama príroda. 
V prírode, ktorá nebola ovplyvnená zásahom človeka sa nachádza bežne, ovšem v našich záhradách, alebo kvetináčoch by sme ju nenašli.
 
Kde mykorhízu nájdeme?
Mnohí z nás chodia do lesa a zbierajú huby. Každá huba vyrastá z podhubia a to je práve tá časť, ktorá tvorí obsah mykorhíznych produktov.  Podhubie je  tvorené sieťou nepatrných hubových vlákien. Z týchto vlákien sú vyrobené práve mykorhízne prípravky. Majú schopnosť napojiť sa na korene rastlín a  neustále rásť.
Prečo je táto vlastnosť tak dôležitá?
Vďaka tomu dochádza k mnohonásobnému zväčšeniu koreňového systému a rastlina dokáže prijať živiny a vodu  aj zo vzdialenejších miest, ako by dočiahol pôvodný koreň rastliny a tým je rastlina až 700 násobne lepšie vyživovaná.
Mykorhízne huby sú živý organizmus, teda pokiaľ žije ošetrená rastlina žijú aj mykorhízne huby, čo znamená že rastlina je ošetrená na celý jej život.
 
Odkiaľ sa  mykorhíza získava?
Získava sa z podhubia. Pokiaľ si ale myslíte, že Vašim rastlinám bude stačiť, ak pôdu obohatíte samotným podhubím, tak to Vás musíme sklamať. Samo podhubie síce obsahuje rôzne pôdne huby, ale v tak malom množstve, že by jeho použitie nemalo žiadny viditeľný efekt. Práve preto dodávané mykorhízne prípravky predstavujú namnožené a spracované huby vo vysokej hustote, aby bol efekt viditeľný a merateľný.
Je iba jeden druh pôdnych húb?
 Je viac druhov a preto sa pri výrobe mykorhíznych prípravkov postupne z podhubia oddelia, rozmnožia a spracujú jednotlivé huby tak, aby vyhovovali požiadavkám a potrebám zákazníkov a pestovateľov.  Väčšina rastlín potrebuje  arbuskulárny druh mykorhízy, to je cca 90 percent rastlín, iný druh mykorhízy potrebujú ihličnaté rastliny a iný druh kyslomilné rastliny. Jednotlivé mykorhízne prípravky sú už na pulte takto označené, takže pestovateľ sa nemusí obávať zlého výberu. Pri mykorhíze neexistuje riziko predávkovania -  čím viac mykorhízy aplikujete, tým sa rýchlejšie v záhrade na koreňoch namnoží. Ak by ste aj použili nesprávny prípravok, huby sa jednoducho nenapoja na rastlinu,  teda rozvoj mykorhízy na koreňoch nenastane.
 
Je mykorhíza hnojivo?
Nie. Mykorhízne huby sú živé organizmy. Dokážu rastlinu podporovať počas jej celého života. To sa nedá docieliť žiadnym hnojivom. Hnojivo je však dôležité, pretože aj huby z neho môžu čerpať živiny pre svoj rast. Najlepšie je však použiť hnojivo kompatibilné spolu s mykorhíznymi hubami.
 
Je možné aplikovať mykorhízu zálievkou alebo postrekom?
Nie.  Mykorhízne huby sa napájajú priamo na korene rastlín a preto je nutné ich aplikovať priamo ku koreňom.
 
Je možné  ošetriť mykorhízou už vysadené rastliny?
Ano. Mykorhíza sa však musí dostať priamo ku koreňom. Preto odporúčame vyhĺbenie  dier do hĺbky koreňov v okolí rastliny v rozostupoch a do pripravených dier aplikovať mykorhízny prípravok. Huby sa napoja na korene a začnú  rastlinu vyživovať.
 
Čo môžeme očakávať po aplikácií mykorhíznych prípravkov?
Bohatší a zdravší koreňový systém, ktorý bude schopný vo väčšej miere čerpať vodu a živiny z pôdy a dodávať ich rastline
Viac kvetov a plodov
Prirodzená chuť ovocia a zeleniny
Nižšia potreba zálievky a hnojenia
Lepšie prekonávanie obdobia sucha
Rastlina bude úspešnejšia pri presádzaní a odolnejšia voči chorobám a škodcom
Prevencia proti niektorým hubovým ochoreniam
Spevnenie okolitej pôdy a ochrana pred eróziou – hlavne vo svahovitých terénoch
 
Praktické použitie a aplikácia mykorhíznych húb

Ovocie , zelenina, bylinky
Niektoré mykorhízne produkty dostupné na trhu majú certifikát ekologickej produkcie.
Skorší nástup kvitnutia, viac plodov s prirodzenou chuťou je samozrejmosťou. Čo nie je ešte veľmi známe je to, že pri ich dodaní, ovocie a zelenina vykazujú vyšší  podiel antioxidantov, vitamínov a cukru. Bylinky sú viac aromatické a mykorhízne huby zvyšujú ich účinné látky.
Ideálne  je použiť mykorhízny prípravok už pri vysádzaní a množení rastlín, kedy ho potrebujete minimálne množstvo. Mykorhízne huby ako živý organizmus idú s rastlinou od začiatku, teda už pri vysádzaní na stanovisko mykorhízu nemusíte aplikovať.

Okrasné kvety
Pri kvetoch pozorujeme skorší  a rozšiahlejší nástup kvitnutia, rastliny sú odolnejšie voči presádzaniu a suchu. Pri trvalkách ako aj pri iných trvalých rastlinách platí  výhoda jedného ošetrenia – teda dáte mykorhízu pri výsadbe a rastlina je ošetrená na celý život.

Stromy a kríky
Tak ako pri kvetoch  platí výhoda jedného ošetrenia. Naviac ako sa strom v záhrade rozrastá mykorhízne huby zveľaďujú pôdu v záhrade, nakoľko sa napájajú aj na rastliny vo svojom okolí. Ovocie  má prirodzenú chuť, je zdravšie, zvyšuje sa úrodnosť a rastlina lepšie odoláva škodcom a chorobám.
 
Trávnik
Dokonalý trávnik je okrasou každej záhrady. Na trhu sú v ponuke aj mykorhízne prípravky určené priamo na trávnik. Je to trávny kondicionér, ktorý obsahuje mykorhízne huby, prírodné pomaly rozpustné hnojivo a zadržiavač vlahy.
Ako vždy platí aplikácia mykorhízy ku koreňom.  Ideálne je to pri výseve trávnika, kedy prípravok zmiešate s trávnym semenom a vysejete. Mykorhízne huby sa počas klíčenia trávneho semena napoja a spolupracujú s trávnikom počas celého života.
To isté platí pri pokládke trávneho koberca, kedy je nutné mykorhízny prípravok nasypať do najvrchnejšej pripravenej vrstvy tak, aby sa dostal do priameho kontaktu s koreňmi.  
Pri ošetrení už existujúceho trávnika aplikujeme mykorhízny prípravok pri prevdzušňovaní – teda ho zmiešame s trávnym semenom určeným na dosýpanie.
Mykorhízny prípravok na trávniky môžeme použiť aj na lokálne ošetrenie konkrétnych problémových častí trávnika. Narežte nožom miesto, nadvihnite trávny koberec a nasypte prípravok. Opakujte v pravidelných rozostupoch. Mykorhízne huby sa napoja na korene a postupne sa namnožia aj na ďalšie miesta pod trávnikom.

Vinič
Vinič vysádzame na celý život. Preto má mykorhíza v tomto príprade úžasný efekt. Okrem vlastnosti ošetrenia na celý život, hrozno vykazuje vyššiu  cukornatosť a vyšší podiel antioxidantov. To je idálne pre pestovateľov  BIO vína. Vinič je odolnejší, mykorhízne huby dokážu pritiahnuť vodu a živiny aj zo vzdialenejších miest, preto aj v obdobiach sucha nie je tak ohrozená úroda. Navyše mykorhíza je prevenciou proti niektorým hubových ochoreniam.
 
 Z pohľadu človeka je pestovanie  s podporou mykorhíznych húb novou biotechnológiou ošetrovania rastlín.  Avšak jedná sa o návrat k tradičnému pestovaniu ako to robili naši predkovia  a návrat prírode.
 

Údržba bazénu-zásady pro perfektní péči o vodu v bazénu

V dnešnej dobe bazén zvyšuje komfort Vášho bývania a kvalitu života celej rodine. Aktívny odpočinok pri bazéne má priaznivý vplyv na Vašu psychickú i fyzickú kondíciu. Zároveň Vás príjemné schladí v horúcich letných dňoch. Avšak voda v bazéne počas sezóny je vystavená rôznym vplyvom - mechanickým nečistotám, baktériám a iné. Pre správnu údržbu vody v bazéne sme pre Vás pripravili prehľadný návod za pomoci značky ProBazen. 

 1. Voda v bazéne - ak pre napúšťanie vody v bazéne používate mestskú vodu, stačí Vám bazénovým testerom zmerať pH vody (optimum 6,8 - 7,6 pH) a udržiavať správnu koncentráciu chlóru (optimum 0,3 - 0,5 mg/l). Ak používate studničnú vodu doporučujeme použitie prípravku Stabilizátor tvrdosti, ktorý odbúra čiastočne zákal a zároveň viaže na seba ióny minerálov, ktoré zostávajú v rozpustnej podobne a nevylučujú sa - neusádzajú sa ako mechanické nečistoty.
 2. Zachlórovanie - dezinfikovanie vody je priorita pre čistú vodu v bazéne. Pri napúšťaní vody do bazéna je vhodné použiť Chlór štart, ktorý obsahuje rýchlorozpustný chlór a zaistí dostatočnú koncentráciu chlóru ešte pred tým, ako začnú pôsobiť iné prípravky na dlhodobú dezinfekciu. Následne môžete použiť Chlórové tablety, ktoré sú v posledných rokoch nahrádzané viaczložkovými tabletami ako Kombi tablety, ktoré okrem dezinfekcie zabezpečujú aj ochranu pred tvorbou rias a zákalov vody. Novinkou v minulom roku boli Multi tablety 5v1, ktoré navyše oproti Kombi tabletám zabezpečujú stabilizáciu pH a prejasnenie vody. Všetky tieto prípravky sa vyskytujú v pevnej, tabletovej forme. Doporučujeme použiť plavák na tablety, pretože, ak by ste tabletu voľne pohodili do bazénu, jej usadením na dne by mohlo dôjsť k vyblednutiu plachty pod tabletou.
 3. Priebežná starostlivosť - je potrebné aj udržiavať správnu hodnotu pH a koncentráciu chlóru, ktoré ak sú vychýlené z optimálnych hodnôť zapríčiňujú tvorbu rias, zákalov alebo slizkého povrchu bazénov. Pre zníženie pH v bazéne používame prípravok pH mínus pridaním prípravku - 80 g/10 m3 znížime hodnotu o 0,1. Pre zvýšenie pH použijeme pH plus pridanám prípravku - 100g/10m3 zvýšime hodnotu o 0,1. Ak sú hodnoty chlóru vysoké nedoporučujeme kúpanie, nakoľko voda môže poškodiť kožu, poškodiť plavky a podobne. Stačí iba niekoľko hodín počkať a chlór sa sám odporí. Pri zníženej koncentrácii chlóru doporučujeme použiť prípravok Chlór šok, ktorý rýchlo vyčistí a upraví optimálne hodnoty chlóru v bazéne. Tento prípad nastáva hlavne v čase vysokých teplôt, vysokého počtu kúpajúcich alebo pri búrkovom počasí. 
 4. Tvorba rias - riasy sú nežiaduce vo vode, pretože spôsobujú hnedé, zelené alebo žltkasté mazľavé dno a steny. Základná ochrana proti riasam je algicídny prípravok Kombi talbety alebo Multi tablety 5v1. Pri akútnom výskyte rias je našase použiť prípravok Odstraňovač rias, dávkovanie 150-200 ml/10m3 vody v bazéne.
 5. Zákal vody - zákaly sa môže tvoriť z rôznych dôvodov:
 • vysoké pH vody v bazéne - použijeme pH mínus
 • množstvo malých mechanických nečistôt v bazéne - Vločkovač, ktorý zhlukuje drobné nečistoty do vločiek, ktoré ľahšie filtrácia vtiahne, prípadne sa usadia na dne, kde ich vysávačom vysajeme
 • na prevenciu zákalov môžeme použiť pevný vločkovač - Vločkovač kartuše, ktorý sa vkladá priamo do skimmera alebo plaváka.

      6. Čistenie bazénu -pre odstránenie usadenín na stene a dne bazénu obsahujúcich mastnoty a iné organické nečistoty použijeme prípravok Gélový čistič. Na čistenie použijeme kvalitnú originálnu kefu na bazény. V prípade použitia inej kefy môže dôjsť k poškodeniu povrchu bazéna. Pre odstránenie vodného kameňa, môžeme použiť rôzne prípravky proti vodnému kameňu, ktoré zakúpite vo všetkých drogériach - doporučujeme však nariediť 2ku1 aby sa taktiež nepoškodil povrch bazéna. 

                                       Prajeme Vám príjemný oddych pri Vašom bazéne. 

 

Voda v zahradě - sudy na vodu

     Voda patrí medzi základný – elementárny stavebný prvok na našej Zemi. Preto by sme nemali zabúdať na dostatočné množstvo vody  v záhrade nielen v čase suchého letného počasia, alei prechodnej suchej jesene. Prečo by ste museli za vodu platiť, ak môžete dažďovú vodu uskladniť  a využívať v elegantných moderných nádobách, ktoré Vám vedia aj dotvoriť okolité prostredie terás, balkónov a záhrad. Nemusia to byť len obyčajné zelené nádoby na vodu bez vzhľadu.

   V našom sortimente nájdete klasické kade na vodu – EcoTanky – lacná varianta pre zachytávanie dažďovej vody. Alebo štýlové nádoby s imitáciou dubového sudu, amfory alebo kameňa. Môžu sa napojiť pomocou spojky na záhradnú hadicu a môžete polievať ku koreňom alebo cez výpustný ventil napúšťať vodu do krhle.

   Taktiež odporúčame pre zachytávanie vody z rýn hadicu ICANS, kvôli jej jednoduchej inštalácii a jednoduchému princípu plnenia nádoby. Tento typ hadice je vhodný pre všetky typy nádob a na všetky druhy rýn – zvodov. Súčasťou balenia je vykružovací vrták, pomocou ktorého si pripravíte správne otvory pre pripevnenie hadice. 

 

 

Speciální hnojiva pro rok 03/2015

Pre tento rok Vám ponúkame novinky z oblasti hnojív, ktoré Vám pomôžu - uľahčia prácu s rastlinkami a zároveň prinášajú aj určitú pridanú hodnotu - podpora rastu, ochrana proti škodcom, prípadne obmedzuje ich výskyt:

 • Symfónia 3v1 - tekutý prípravok, ktorý zlepšuje vzhľad okrasných rastlín, vyživuje ich a zlepšuje ich zdravotný stav. Zároveň potláča výskyt škodcov - molice, vošky, strapky na ošetrených rastlinách.
 • Okyslovač pôdy - tekutý prípravok, ktorý svojím vyváženým pomerom živín a mikroprvkov dodáva optimálnu výživu pre rast azaliek a rododendronov. Zároveň obsahuje zložku síran aniont, ktorý výrazne znižuje pH pôdy,  a tým zabezpečuje jej okyslovanie, ktoré je nevyhnutné pre tento druh rasltín.
 • Juhočeské hnojivo 5v1 - tekuté hnojivo, ktoré obsahuje slepačince - vhodné pre muškáty a paradajky, guáno - vhodné pre jahody, lighnohumát - pre lepšie zakoreňovanie všetkých druhov rastlín, hnedé riasy a aminokyseliny - pre zdravý a bohatý rast rastlín.
 • Vitality komplex paradajky a papriky - kvapalné hnojivo, ktoré zabezpečuje zdravé, silné a odolné rastlinky, rýchlejší rast a zvýši nasadenie kvetov - ktoré Vám prinesie väčšiu úrodu. Špeciálne vyvinuté pre paradajky a papriky.
 • Izbové rastliny Floria - kvapalné hnojivo vyvinuté pre všetky izbové rastliny. Obsahuje NPK vo vyváženej miere 7-4-5 a mikroživiny - všetko potrebné pre zdravý rast. Zároveň je obohatené o aromatické látky, ktoré obmedzujú výskyt mušiek - smutníc v substrátoch a zamedzujú tvorbe plesní na povrchu substrátu.
 • Ovčí hnoj - čisto prírodné hnojivo pre milovníkov BIO pestovania. Hnoj prirodzene zvyšuje podiel humusu v pôde, zabezpečuje pozvolné uvoľňovanie živín do pôdy a neutralizuje prekyslené pôdy. Je vhodné pre všetky druhy rastlín - zeleninu, ovocie, okrasné dreviny, balkónové rastliny a iné.
 • Hnojivo na zemiaky - granulované hnojivo na zemiaky s vyšším obsahom draslíku pre zvýšenie úrodnosti a vyzrávaniu hľúz a zvyšuje odolnosť zemiakov voči hnilobe. Doporučujeme aplikovať pre sadbou zemiakov.
 

Jarní údržba trávníku

Krásny a bezchybný trávnik je vizitkou každého pána ´´DOMU´´. Po zimných mesiacoch je trávnik zožltnutý, prípadne sa v ňom vyskytujú fľaky alebo prázdne miesta, prípadne nemilé krtince. V prvom rade doporučujeme:

 • prehrabať trávnik aby sme sa zbavili odumretých zvyškov trávy a plsti, následne vertikuláciou trávnik dokonale zbavíte plsti. Ak nechcete investovať do vertikutátora, odporúčame Likvidátor trávnej plsti, ktorý Vám čiastočne nahradí stroj.
 • po prehrabaní by mal následovať dosev trávy do prázdnych alebo fľakatých miest. Pre prázdne miesta môžete použiť Trávnikovú náplasť - zmes trávového semena, zeminy a aquacelu, ktorá sa vyznačuje rýchlym rastom. Pre fľaky v tráve môžete použiť trávové semeno DOSEV alebo trávu podľa miesta umiestnenia trávnika - slnečné miesto, tieň alebo námahy - ihrisková zmes, parková zmes, a podobne.
 • následe prikročíme k prvému tohtoročnému hnojeniu, ak Vám zostal zvyšok jesenného hnojiva môžete ho kľudne použiť, nakoľko podobné zložky majú i jarné štartovacie hnojivá, ale pozor- musí Vám postačiť na vyhnojenie celej plochy. Ak by ste zmiešali jarné a jesenné hnojivo, mohlo by sa stať, že niektoré miesta budú svetlejšie a naopak. Odporúčame hnojenie Liadkom, ktorý vďaka vysokému podielu dusíka až 27 % naštartuje zelenú fázu a trávnik bude v priebehu niekoľkých dní sýto zelený (pri hnojení liadkom doporučujeme dávkovanie 30 g/m2 a následne pustiť závlahu). Dnes kúpite v obchode rôzne špeciálne hnojivá, ktoré majú v sebe ukrytú aj inú funkciu, napr:
 1. proti krtom - hnojivo na trávnik s repelentrým účinkom proti krtom
 2. proti burinám - hnojivo na trávnik s herbicídnym účinkom
 3. proti plsti - hnojivo na trávnik proti trávnej plsti
 4. dlhdobo pôsobiace - hnojivo na trávnik s dlhodobým účinkom 2-3 mesiace
 5. bio - hnojivo na trávnik šetrné k životnému prostrediu
 • nezabúdajme na polievanie, kvalitný automatický závlahový systém Vám ušetrí množstvo času a postará sa o zavlažovanie sám. Pre tých, ktorí závlahu nemajú nesmú zabúdať na dostatočný prísun vlahy, ale i vyhýbať sa stresovým situáciám pre trávnik - nepoliatie, preliatie, polievanie na priamom slnku a podobne.

Veríme, že aj týmto článkom sme Vám trochu pomohly o lepšiu starostlivosť o trávnika a priniesli nové poznatky k produktom v tomto segmente.

 

Jarní setí 02/2015

   Každý správny záhradkár sa pripravuje na sezónu koncom Januára alebo začiatkom Februára, kedy je spárvny čas pre predpestovanie priesad určitých druhov zeleniny. Pri správnom výseve semien nesmieme zabúdať na určité zásady, ktoré prispievajú k zdravému a bohatému rastu zeleniny:

 • semená - v dnešnej dobe je na trhu veľa výrobcov semien, niektoré sú kvalitné, iné menej kvalitnejšie, toto sa odráža najmä na cene semien. Ak kúpite lacnejšie semeno, z ktorého vzklíčila iba polovica semien, Váš čas bol omnoho drahší, ako tých pár centov, ktoré ste ušetrili na kvalitnom semene
 • svetlo - semená by mali byť umiestnené na svetlom priestranstve, kde slnečné svetlo podporí ich kvalitný rast a naštartuje ich biologické procesy. Pri nedostatku svetla sa mladé rastlinky rýchlo vytiahnú a následne sú náchylné na lámavosť a musíme ich potom priväzovať k oporám
 • teplota - zohráva dôležitú úlohu pri klíčení, väčšine rastlín vyhovuje teplota okolo 18 - 22 °C, zároveň v kombinácii so slnečným svetlom, pre chladnejšie miesta je vhodné použiť parenisko v kombinácii so slnečným svetlom, ktoré dokáže zvýšiť teplotu aj o 10 °C.
 • substrát - substrát je taktiež veľmi dôležitou zložkou pri pestovaní - snáď to najzákladnejšou. Taktiež môžete kúpiť rôzne substráty v rôznych cenových reláciách, ale výsledok pri kvalitnom substráte je viditeľný zväčša do jednoho týždňa. Lacné univerzálne substráty sú zmesou rôznych rašelín bez spárvneho pH a živín. Preto by sme odporúčali NOVINKU Jemne mletý substrát od firmy Forestina, ktorý pri klíčení semien kladie malý odpor vďaka jemnému pomletiu alebo Výsevný substrát od firmy AGRO CS, ktorý v sebe obsahuje už aj hnojivo na 6 týždňov.
 • hnojenie - pri mladých rastlinkách je veľmi dôležitý prísun živín, ak ste nevysievali do substrátu s obsahom hnojiva, je potrebné ich dodať čo najskôr, pretože rastlinka by začala chradnúť. Pozor si však dávajte na prehnojenie, ktoré je tiež nebezpečné - spálenie korňového systému, listov a podobne. Pre mladé rastlinky je vhodný najmä kvapalné hnojivo, ktoré rýchlo dodá potrebné živiny a ľahšie ho prijmú. Vhodné sú najmä stimulátori rastu v kombinácii s hnojivom
 • priestor - dôležitý je aj dostatok priestoru pre rast rastlín, ak sú semená zasiate v hrantíku a po vyklíčení sú zasiate nahusto, oberajú sa vzájomne o živiny a je potrebné ich pikírovať. Preto odporúčame používať pri výsadbe rašelinové zakoreňovače, kokosové alebo rašelinové tablety Jiffy, ktoré veľmi ľahko následne vysádzame už do záhonov.
 • zalievanie - substrát by nemal nikdy úplne vyschnúť - vysušenie semien, prípadne už klíčkov, ani byť veľmi prelievaný - pliesne, hniloba, hnitie koreňového systému. Substrát by mal byť vždy iba vlhký.

Prajeme veľa úspechov pri pestovaní, peknú jar a bohatú úrodu.